HELDER OVERZICHT EN BETAALBAAR IN GEBRUIK

Bij goed ontworpen wegverlichting heeft men oog gehad voor veiligheid, geborgenheid en financiën.

Automobilisten, fietsers en voetgangers moeten zich goed kunnen oriënteren, zodat de kans op ongelukken zo klein mogelijk is. Vooral bij knooppunten, bijvoorbeeld kruispunten, zebrapaden en rotondes, is het van belang dat de lichtkwaliteit en de hoeveelheid licht voldoende zijn.

Verlichting kan ook bijdragen tot het creëren van een veilige omgeving waar mensen graag komen, ongeacht of het dag of nacht is.

Bij goede wegverlichting is aan alle aspecten gedacht
Ook vormgeving, robuustheid met betrekking tot het klimaat en vandalisme en last but not least de gebruikskosten moeten aan bepaalde eisen voldoen. De kosten van verlichting van openbare wegen drukken zwaar op de algemene middelen. De aantrekkelijke oplossing is er een die lage gebruikskosten voor de klant biedt.

We hebben een groot aanbod aan producten voor de verlichting van openbare wegen. U vindt zeer zeker de juiste componenten voor uw werkzaamheden.