PRECISIE VEREIST PERFECTE VERLICHTING

In de praktijklokalen van scholen en onderwijsinstellingen worden in de regel extra hoge eisen aan verlichting gesteld. Leerlingen en leraren gebruiken hun zintuigen anders bij praktische vakken dan bij theoretische vakken.

Zo moet de kleurweergave in de lokalen waarin kookles wordt gegeven van hoge kwaliteit zijn, zodat de kleur van de ingrediënten nauwkeurig kan worden beoordeeld. Het maakt nogal verschil of het rundergehakt rood of groen is.

De perfecte werkverlichting
Op gelijke wijze moet de verlichting in de lokalen waarin beeldende vorming, handvaardigheid, muziek en textiele vormgeving worden gegeven doordacht zijn, zodat het onderwijs de best mogelijke omstandigheden wordt geboden. Ook hier is het van groot belang dat de verlichting de kleuren correct weergeeft, zodat de leerlingen zeker zijn van de juiste zintuiglijke waarneming.

Laat u inspireren door onze grote aanbod van ledverlichting wanneer u de optimale verlichtingsoplossing voor uw volgende project in een school gaat ontwerpen.