Met een CE-merk garandeert de fabrikant dat het product conform de Europese eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu is gemaakt. De CE-markering is door de Europese Commissie ingevoerd. Het is tevens de Europese Commissie die de voorwaarden voor de CE-markering in verschillende CE-richtlijnen heeft vastgesteld.