De kwaliteit van de lichtkleur of de kleurtoon van een ledmodule is het doel van de spreiding in de lichtkleur. Afwijkingen in de kleur worden met MacAdam ellipsen SDCM (Standard Deviation of Color Matching) volgens de norm CIE 1964 aangegeven. Het MacAdam-systeem hanteert een gradatie voor de kleurtoon op een schaal van 1–10, waarbij 1 de beste kleurtoon is die behaald kan worden.
Tussen 1 en 3 is het moeilijk verschil tussen de kleuren te zien. Hoger op de schaal worden duidelijke verschillen ervaren, afhankelijk van de betreffende omgeving. Verlichting van witte wanden met wall-washers of spotlights vereisen een lage MacAdam-waarde. Bij alle overige toepassingen kunnen de eisen wat soepeler zijn. Bij toepassingen binnen is de eis met betrekking tot MacAdam normaal hoogstens 3 SDCM. In buitenomgevingen is 5 SDCM normaal ruim voldoende.