Om optimaal profijt van het licht te krijgen wordt aangeraden de armaturen regelmatig te reinigen.

Het is belangrijk de spanning uit te schakelen alvorens met het reinigen van de armaturen begonnen wordt. Elektrische componenten en aansluitingen mogen niet aan water of vocht worden blootgesteld.

Onderdelen van polycarbonaat of onderdelen die van poedercoating zijn voorzien, moeten met schoon water met daaraan toegevoegd een neutraal afwasmiddel (pH 7) worden gereinigd, en vervolgens met schoon water en een doek worden afgenomen – bij voorkeur gedemineraliseerd
water in verband met de aanwezige kalk in gewoon water.

Aangeraden wordt het toegepaste afwasmiddel nooit op de schoongemaakte oppervlakken te laten opdrogen, aangezien dit droogvlekken op de reflectoren of optiek kan geven, die achteraf lastig te verwijderen zijn.
Reflectoren moeten altijd met gedemineraliseerd water worden gereinigd en met een doek worden afgenomen, en dit moet voorzichtig gebeuren, zodat de reflectoren en omliggend materiaal niet worden beschadigd.

Het gebruik van afwasmiddelen met schuurmiddelen of oplosmiddelen kan de oppervlakken schade toebrengen en moet daarom worden voorkomen. Gebruik bij voorkeur een microvezeldoek, zachte spons of iets dergelijks.
De frequentie van de schoonmaak en inspectie wordt bepaald door de eisen die in de onderhoudshandleiding staan aangegeven.

Bij eventuele vragen over het bovenstaande kunt u altijd contact met ons opnemen.

U kunt onze schoonmaakhandleiding hier downloaden: 

Schoonmaakhandleiding