0
ARMATUREN OP UW PRODUCTLIJST

Produkter (0)

DOWNLOADEN:
MATERIAAL OPHALEN:

Energieinvesteringsaftrek (EIA)

 Waarvoor geldt de EIA

De EIA geldt voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. Voor die investeringen kunt u 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen staan omschreven als 'bedrijfsmiddelen' op de Energielijst 2020. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor de EIA?

Je kunt profiteren van EIA als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland
 • Je investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Energielijst
 • Indien nodig lever je een bewijs aan van de vereiste vergunningen en certificaten
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
 • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten bedraagt per melding samen ten minste € 2.500. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 124 miljoen

Wanneer melden?
Je moet het bedrijfsmiddel op tijd melden. De hoofdregel is: binnen 3 maanden nadat je de investeringsverplichting aangaat.
 
De voortbrengingskosten moet je melden binnen 3 maanden na het einde van het kalenderkwartaal waarin deze zijn gemaakt (betaalmoment). Als die zijn gemaakt in hetzelfde kwartaal als waarin het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen, moet je deze kosten melden binnen 3 maanden na ingebruikneming.

Welke kosten komen in aanmerking? 

Aanschafkosten

 • Aankoopsom van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen op de Energielijst
 • Kosten voor voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die je alleen daarvoor gebruikt. Bijvoorbeeld leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur
 • Kosten die je betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen, bijvoorbeeld montagekosten
 • Omzetbelasting die je aan leveranciers betaalt als je de omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Voortbrengingskosten

 • Arbeidskosten van je eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren
 • Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd
 • Omzetbelasting die je aan leveranciers betaalt als je de omzetbelasting niet kunt verrekenen 
 • Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen
 • Montagekosten voor gebruikte materialen

Kosten voor een energieadvies, EPA-maatwerkadvies of actieplan voor elektromotoren
De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, vindt je in hoofdstuk 3, bij onderdeel G in de Energielijst van 2020. 

Welke kosten komen niet in aanmerking?

 • Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt
 • Kosten voor grond, woningen, personenauto's en vaartuigen die een andere bestemming hebben dan beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties
 • Onderhoudskosten

Toegepaste producten

NEEM CONTACT MET ONS OP: 088 765 2768

Solar Nederland

Solar Nederland is onderdeel van de Solar Group, dit is een van de meest toonaangevende sourcing- en servicesondernemingen in Scandinavië. Solar biedt een groot aantal producten op het gebied van elektrotechniek, verwarming en sanitair en ventilatietechniek. Ons hoofdkantoor en centrale magazijn bevindt zich in Alkmaar & Duiven, daarnaast beschikken wij over 7 expertise- en 17 servicecentra op centrale plaatsen binnen Nederland.

Solar wil aan de behoeften van de klanten voldoen en heeft een assortiment van meer dan 300.000 artikelen om unieke oplossingen te kunnen aanbieden. Het vermogen om de behoeften van onze klanten te begrijpen en eraan te voldoen is het fundament van ons succes. Solar bestaat inmiddels meer dan 100 jaar.

Bezoek de site van Solar Nederland  Solar Nederland

Solar Opleidingen

Kan je de meest recentste ontwikkelingen nog bijbenen op jou vakgebied? Beschik je over net zo veel kennis als je collega's? Met Solar Opleidingen biedt Solar Nederland de beste combinatie van online- en onsitecursussen waarmee wij jou helpen in de ontwikkeling van je technische kennis en vaardigheden. Waardoor je jouw werkzaamheden kan verbeteren, productiever en veiliger kan werken, en nieuwe marktposities kan opbouwen.. We houden je op de hoogte van de nieuwste technologie, regels en overige technische kennis die het alledaagse werk efficiënter maken.

BEKIJK ALLE CURSUSSEN Solar Opleidingen

Cookies zijn noodzakelijk om onze website optimaal te laten functioneren. Daarnaast leveren cookies informatie over hoe u onze website gebruikt, zodat we deze voortdurend voor u kunnen verbeteren. Op deze website worden cookies voornamelijk gebruikt om het verkeer te meten en de pagina-inhoud te optimaliseren.

Cookie beleid Ik begrijp het