Gevels
MOOIE EN ROBUUSTE VERLICHTING OP DE GEVEL Een goede verlichting van de gevel is om meerdere redenen belangrijk. Ten eerste draagt een goede gevelverlichting eraan bij dat het verkeer rondom het betreffende gebouw dag en nacht veilig kan zijn en de voorbijgangers zich geborgen voelen. Maar tegelijkertijd zorgt een goed ontworpen verlichting voor sfeer rondom het gebouw, die bijdraagt aan een posi...
PARKEN & PADEN
GEBORGEN, ROBUUST EN SFEERVOL Verlichting van een park of pad moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het gaat hierbij om functie, robuustheid en het financiële plaatje. De verlichting moet het uiteraard mogelijk maken om zich gemakkelijk te oriënteren. Tegelijkertijd moet de verlichting de mensen een veilig gevoel geven en een decoratief effect hebben, zodat iedereen graag van de plek gebruikma...
Trappenhuis
DE VERLICHTING IN EEN WOONGEBOUW MOET GEBORGENHEID CREËREN De juiste verlichting maakt een trappenhuis uitnodigend en verhoogt de veiligheid, zodat de kans op ongelukken en gevaarlijke situaties op de trappen zoveel mogelijk wordt verkleind. Het licht moet elke traptrede goed zichtbaar maken. Tussen de rand van een trede en het vlak van de lager liggende trede mag slechts lichte schaduw vallen, zo...
Residentieel
ALS VERLICHTING MOOI MOET ZIJN Het kiezen van verlichting voor thuis gaat niet over een nacht ijs. Het gaat hierbij niet alleen om functionaliteit, maar ook vormgeving, sfeer en energieverbruik spelen een belangrijke rol. De meeste mensen kiezen voor een bepaalde stijl bij het inrichten van de woning, en lampen laten heel duidelijk zien van welke stijl de bewoner houdt en of er aandacht voor kwal...
Wegverlichting
HELDER OVERZICHT EN BETAALBAAR IN GEBRUIK Bij goed ontworpen wegverlichting heeft men oog gehad voor veiligheid, geborgenheid en financiën. Automobilisten, fietsers en voetgangers moeten zich goed kunnen oriënteren, zodat de kans op ongelukken zo klein mogelijk is. Vooral bij knooppunten, bijvoorbeeld kruispunten, zebrapaden en rotondes, is het van belang dat de lichtkwaliteit en de hoeveelheid l...
KEUKENS
HIER IS LICHT NIET SLECHTS LICHT De kwaliteit van licht speelt een bijzonder grote rol in keukens. Er moet met precisie en in hoog tempo worden gewerkt, en in een oogwenk moeten de kleuren van de ingrediënten worden beoordeeld. Een verkeerde kleurnuance van een ingrediënt kan erop wijzen dat deze niet meer vers is en daarom niet mag worden gebruikt. Daarom is het vermogen van licht om kleuren 10...
Gangen & Gemeenschappelijke ruimten
OVERZICHT EN VEILIGHEID Op plaatsen waar dagelijks veel mensen komen en zich moeten kunnen oriënteren, dient de verlichting aan een aantal bijzondere eisen te voldoen. Gangen en gemeenschappelijke ruimten in scholen, ziekenhuizen, winkels en bedrijfsgebouwen moeten zo zijn verlicht dat niet alleen de veiligheid van de bedrijvigheid wordt bevorderd, maar ook dat aan een goede sfeer wordt bijgedrag...
TUIN & PADEN
GOEDE EN GEZELLIGE BUITENVERLICHTING Verlichting speelt ook buiten de woning een belangrijke rol, omdat men graag wil zien waar men loopt, en licht bij activiteiten buitenshuis wil hebben. Tegelijkertijd moet licht een bron van gezelligheid en goede sfeer zijn. Buitenverlichting heeft als doel de activiteiten rondom de woning veilig te maken. De oprit en paden rondom de woning moeten goed verlich...
KANTOOR & VERGADERRUIMTES
DE PERFECTE KANTOORVERLICHTING De kwaliteit van het licht in een ruimte is van groot belang voor het prestatievermogen van de mensen die daar werken. Dit geldt vooral voor ruimten waarin men zich langere tijd bevindt, bijvoorbeeld een kantoor of vergaderruimte. De juiste armaturen voor een kantoor In kantoorruimten moet de verlichting zowel helder als aangenaam zijn. De kleine details op een tech...
MAGAZIJNEN
EFFICIËNT WERKEN BIJ GOEDE VERLICHTING In een magazijn moet er snel, veilig en efficiënt gewerkt kunnen worden. De artikelen moeten vliegensvlug geplaatst en opgehaald kunnen worden, zodat het werkritme en de gebruikskosten op niveau blijven. En het personeel moet in veilige omstandigheden kunnen werken, zodat de kans op een arbeidsongeval wordt geminimaliseerd. Dit vereist een goede verlichting!...
Depotruimtes
LICHT OP DE ZAAK De verlichting in een depotruimte moet ten eerste functioneel zijn. De gebruikers van deze ruimte moeten in de regel snel iets vinden of plaatsen om met andere zaken verder te kunnen gaan. Daarom is in veel gevallen geautomatiseerde verlichting de juiste oplossing. Met sensorverlichting gaat het licht automatisch aan zodra een persoon de ruimte betreedt en gaat het licht weer uit...
Winkelverlichting
GOEDE VERLICHTING BEVORDERT DE VERKOOP Verlichting in een winkel heeft grote invloed op de verkoop. Met een goed verlichtingsontwerp kan een aangename sfeer worden gecreëerd, die klanten aantrekt en ervoor zorgt dat de klanten lang in de winkel blijven. De winkelverlichting moet natuurlijk niet alleen voor een goede sfeer zorgen maar ook de artikelen aantrekkelijk presenteren. En de kleuren corre...
Technische ruimtes
EFFICIËNTE EN BETAALBARE VERLICHTING In technische ruimtes worden niet veel, maar wel specifieke eisen aan verlichting gesteld. De gebruikers moeten alle details heel duidelijk kunnen zien, zodat er veilig en efficiënt gewerkt kan worden. Tegelijkertijd dient de oplossing financieel verantwoordelijk te zijn, zowel in aanschaf als in gebruik. In veel gevallen biedt het installeren van sensorverlic...
KANTINES
VIND HIER DE GOEDE OPLOSSING VOOR KANTINES Bij het voorbereiden van de verlichting voor een kantine moet erbij worden stilgestaan dat een kantine vaak meer functies heeft dan slechts eetruimte te zijn. In veel bedrijven, op scholen en in ziekenhuizen enz. is de kantine namelijk ook de plek waar korte vergaderingen, grote personeelsbijeenkomsten, feesten enz. worden gehouden. Flexibele verlichting...
KLASLOKALEN
KLASLOKALEN Het klaslokaal is in het alledaagse leven een 'thuis' voor de leerlingen en de leraar. Dit is de plek waar in de regel de meeste tijd wordt doorgebracht en waar het grootste deel van het leerproces plaatsvindt. Daarom is voldoende licht in het klaslokaal niet het enige aspect dat telt bij het kiezen van een oplossing. De verlichting moet zorgvuldig worden ontworpen, zodat tekst gemakk...
OFFSHORE & MARINE
GOEDE VERLICHTING IN EXTREME OMSTANDIGHEDEN Verlichting op offshore-installaties moet gewoon aan de allerhoogste kwaliteitseisen voldoen. Op deze installaties moet ook in de meest extreme weersomstandigheden zonder problemen gewerkt kunnen worden. Daarom zijn robuustheid en dichtheid onmisbare eigenschappen. Offshore-verlichting van de hoogste kwaliteit Daarnaast geldt uiteraard dat de verlichtin...
Onderwijs
PRECISIE VEREIST PERFECTE VERLICHTING In de praktijklokalen van scholen en onderwijsinstellingen worden in de regel extra hoge eisen aan verlichting gesteld. Leerlingen en leraren gebruiken hun zintuigen anders bij praktische vakken dan bij theoretische vakken. Zo moet de kleurweergave in de lokalen waarin kookles wordt gegeven van hoge kwaliteit zijn, zodat de kleur van de ingrediënten nauwkeuri...
404 - pagina niet gevonden
De pagina die u zocht, is niet beschikbaar...
Solar Light Nieuwsbrief
Hartelijk dank voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief. U krijgt voortaan eens in de maand een mail waarin we u op de hoogte houden van nieuwe vakkennis en productnieuws en u inspiratie geven.   Als u een 'lichtnerd' zoals wij bent, garanderen we u dat het niet saai wordt!     Met vriendelijke groeten,       Solar Light...
Hartelijk dank voor de opdracht
Bedankt voor de opdracht. We doen ons best de opdracht zo precies en zo snel mogelijk uit te voeren. Hieronder kunt u producten zoeken, inspiratie krijgen of verdere informatie over onze Solar Light-producten vinden....